Poderes

Persona de contacto para poderes:
Sra. Chari Fernández
T. 955 00 04 86
email: chari@notarioplus.com

Documentación a aportar:

  • Nombre y apellidos de poderdantes y apoderado.
  • Estado civil de poderdantes y apoderado.
  • Domicilio de poderdantes y apoderado.
  • DNI de poderdantes y apoderado.